Mentrau Iaith Cymru

Swydd Wag: SWYDDOG MAES ARDAL HENDYGWYN A SANCLÊR

Postiwyd Mawrth 28, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

SWYDDOG MAES ARDAL HENDYGWYN A SANCLÊR

Cyflog: Graddfa E, Pwynt 20-25 (£19,430-£22,658) yn ddibynnol ar brofiad.

Cytundeb: Blwyddyn gyda parhad yn ddibynnol ar gyllid.

Lleoliad: Wedi ei lleoli yng Nghaerfyrddin.

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiectau, gweithgareddau, a digwyddiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg.

Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig ac yn medru cyfathrebu’n dda yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.mgsg.cymru

DYDDIAD CAU: 9am 16/04/2017

Rhannu'r cynnwys hwn