Mentrau Iaith Cymru

Swydd Wag: SWYDDOG DATBLYGU PROSIECT DIGIDOL SIR GÂR

Postiwyd Mawrth 28, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

SWYDDOG DATBLYGU PROSIECT DIGIDOL SIR GÂR

Cyflog: Graddfa G, Pwynt 27 (£24,174).

Cytundeb: Hyd at ddiwedd mis Ebrill 2020.

Lleoliad: Wedi ei lleoli yng Nghaerfyrddin neu Castell Newydd Emlyn.

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiect cynhwysiant digidol yng Ngorllewin Sir Gâr.

Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig ac yn medru cyfathrebu’n dda yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.mgsg.cymru

DYDDIAD CAU: 9am 16/04/2017