Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Prosiect Digidol Menter Gorllewin Sir Gâr

Postiwyd Medi 12, 2019 yng nghategori Heb Gategori

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr. yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiect cynhwysiant digidol yng Ngorllewin Sir Gâr.
Lleoliad: Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan

Cyflog: £21,589 – £23,836

Dyddiad Cau: 20/09/2019 12:00

Am fwy o wyboaeth ffoniwch Dewi Snelson ar 01239 712934