Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Ebrill 10, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu

Cyflog: £23,836- £25,295 y flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: hyd at fis Mawrth 2020, gyda phosibilrwydd o barhad wedi hynny

Lleoliad: Llanrwst neu Gaerfyrddin.

Rydym yn chwilio am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

Mi fydd y person delfrydol â phrofiad perthnasol o amryw o’r dyletswyddau yn y swydd ddisgrifiad, ond nid o reidrwydd i gyd. Rhai o’r prif ddyletswyddau fydd trefnu digwyddiadau, arwain ar brosiectau a hyrwyddo gwaith y Mentrau Iaith.  

Bydd y person llwyddiannus yn hunan disgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Dyddiad cau: 12pm Dydd Gwener y 26ain o Ebrill 2019

Dyddiad cyfweld: Dydd Mawrth 7fed o Fai 2019

Am wybodaeth bellach: 01492 643 401/ iwanhywel@mentrauiaith.cymru

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith