Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Ebrill 27, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol.

Cyflog: £19,000-£23,000 yn ddibynnol ar brofiad.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 14/5/21 am 17:00

Am fwy o fanylion neu am becyn cais, cysylltwch gyda’r Prif Swyddog ar: tomos@menterabertawe.org

Rhannu'r cynnwys hwn