Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedol Sir Fynwy Menter Iaith BGTM

Postiwyd Chwefror 24, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg?

Mae Sefydliad Elusennol Corfforedig Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am berson arbennig i adeiladu ar y gwaith o hyrwyddo a datblygu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg a wnaed eisoes yn Sir Fynwy.

Cyflog: £21,074 -£23,111 (yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad)

Oriau Gwaith 37.5 awr yr wythnos.

Hyd y Cytundeb: Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru tan 30ain o Fedi 2021 gyda’r posibiliad o ymestyn y cytundeb yn ddibynnol ar gyllid pellach ar gyfer 2021-2022 ymlaen.

Lleoliad swyddfa’r Fenter

Ystafell L4 Alder Suite, Tŷ Mamhilad C, Llawr Cyntaf Gogledd, Ystad Parc Mamhilad, Pontypŵl, NP4 0HZ

*Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio mewn swyddfeydd ledled y sir ar adegau yn ogystal â gweithio o gartref

Dyddiad Cau: 24 Mawrth 2021

Cyswllt: Thomas Hughes, Prif Swyddog

thomas@menterbgtm.cymru

Ewch i www.menterbgtm.cymru/swyddi am fwy o wybodaeth

Rhannu'r cynnwys hwn