Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Postiwyd Ebrill 23, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol di-elw sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynnal y defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol, cefnogi rhwydweithiau cymdeithasol y Gymraeg a chynyddu statws y Gymraeg ym mhob sector o fewn Dinas a Sir Casnewydd.

Gwaith Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd yw datblygu a chryfhau cynnig a gwasanaethau’r Fenter i gymunedau Casnewydd a chodi ymwybyddiaeth o’n gwaith o fewn cymunedau Casnewydd. Prif ddyletswyddau’r rôl yw llunio, cydlynu a gweithredu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol a chynhwysfawr i bobl o bob oed ar hyd a lled sir Dinas Casnewydd er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Bydd yr unigolyn delfrydol yn gallu datblygu syniadau newydd ac arloesol i barhau i adeiladu a datblygu darpariaeth a rhaglenni presennol y Fenter. Chwiliwn am berson egnïol a brwdfrydig sydd yn gallu gweithio’n annibynnol ac yn rhan o dîm yn effeithiol. Byddwch yn gallu cysylltu’n hyderus gydag ystod o bobl ac yn awyddus ac yn barod i ddysgu pethau newydd ar hyd y ffordd hefyd.

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Casnewydd, Prifysgol De Cymru, Casnewydd, NP20 2BP – (gweithio gartref yn ystod COVID-19)
Oriau: 37.5 awr yr wythnos
Tal: £21,074- £23,111
Gwyliau: 24 diwrnod o wyliau ar ben Gwyliau Banc statudol

Mae Menter Iaith Casnewydd  wedi ymrwymo i gefnogi egwyddorion cyfle cyfartal ac yn cydnabod manteision denu, cadw ac ysgogi gweithlu amrywiol a chynrychioliadol.

Sut i wneud cais: cysylltwch â dafydd@mentercasnewydd.cymru am ffurflen gais a’i ddychwelyd erbyn Hanner Nos ar Ddydd Sul y 9fed o Fai 2021

Rhannu'r cynnwys hwn