Mentrau Iaith Cymru

*SWYDD WAG* Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Medi 17, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn datblygu rhaglen o weithgareddau penodol cyfrwng Cymraeg er budd trigolion yr ardal. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

Cyflog: £18,431- £20,660 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn

Hyd contract: Swydd llawn amser 37 awr yr wythnos am gyfnod penodol o flwyddyn.

Lleoliad: Yr Wyddgrug

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Llun 08/10/2018

Cyfweliadau: Cynhelir cyfweliadau yn yr Wyddgrug yn ystod yr wythnos yn dechrau 22/10/2018.

Am sgwrs anffurfiol neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog). Ffurflen gais i’w gweld isod.

Rhannu'r cynnwys hwn