Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Ionawr 10, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn datblygu rhaglen o weithgareddau penodol cyfrwng Cymraeg er budd trigolion yr ardal. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

Cyflog:

£22,400 – £23,700 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfraniad pensiwn

Oriau Gwaith:

18.5 awr yr wythnos

Dyddiad Cau:

Hanner dydd, Dydd Llun, 04/02/19

Am sgwrs anffurfiol neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gill Stephen (Prif Swyddog). Ffurflen gais i’w gweld isod.