Mentrau Iaith Cymru

*SWYDD WAG* 2x Swyddog Derbynfa/Gweinyddol Menter Iaith Merthyr Tudful

Postiwyd Tachwedd 30, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Ydych chi’n berson trefnus a brwdfrydig sydd am fod yn aelod o dîm sydd yn hyrwyddo’r Gymraeg ym Merthyr Tudful? 

2 Swydd

Cytundeb: Rhan Amser

Oriau: 18.5 awr yr wythnos 

Cyflog:  £15,000 y flwyddyn pro rata  

Lleoliad: Swyddfa’r Fenter, Canolfan Soar

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â  

Lisbeth McLean 

Menter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB      

01685-722176/ lis@merthyrtudful.com 

Dyddiad Cau: 14 Rhagfyr 2018