Mentrau Iaith Cymru

Shwmae ar draws y Tonnau

Postiwyd Hydref 13, 2020 yng nghategori Newyddion

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer. Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau| Across the Waves, lle anogwn bobl i ganfod lleoliadau a ffyrdd newydd o ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn a’u rhannu gyda Chymru a’r byd! 

Fel pob blwyddyn arall, hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae yw’r pwrpas. Nod y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb –yn siaradwyr rhugl, yn ddysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg. Ac felly os bydd gyda chi gyfle i wneud hyn yn ddiogel ar ddydd Iau Hydref y 15fed yna tagiwch @ShwmaeSumae i ddangos i’r byd sut fyddwch chi’n dathlu’r diwrnod 

Bydd llysgenhadon gyda ni eleni eto’n rhannu eu profiadau ac yn ysbrydoli gyda’r ffocws eleni ar y Gymraeg yn byw ochr yn ochr ag ieithoedd eraill ein cymunedau gan ddangos bod y Gymraeg yn wirioneddol perthyn i bawb o bob cefndir a chenedl. Bydd storïau’r llysgenhadon yn ymddangos ar Facebook Shwmae Sumae yn ystod yr wythnos –

Mae’n ddiwrnod Shwmae Su’mae ar ddydd Iau Hydref 15fed! Ac unwaith eto eleni byddwn yn dathlu trwy rannu profiadau ein…

Posted by Diwrnod Shwmae Sumae on Monday, 12 October 2020

Fel rhan o’r diwrnod mae Shwmae Sumae, sy’n cael ei redeg gan Fudiadau Dathlu’r Gymraeg yn annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau digidol fel drwy ddefnyddio sianel AM. Mae gan y Mentrau Iaith amryw o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer dydd Iau, cadwch olwg ar eu cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth neu dilynwch #ShwmaeSumae . Neu beth am ymuno yn y dafarn rithiol gyda’r nos? Mae’r Mentrau Iaith yn cynnal noson arbennig yn Nhafarn y Clo rhwng 8 a 10yh.

Er y cyfyngiadau ar ein gallu i symud o gwmpas a chwrdd yn y cnawd, does dim yn ein rhwystro rhag defnyddio’r Gymraeg wrth siopa, wrth dderbyn a chynnig gwasanaeth, yn y cnawd neu ar-lein, wrth ddysgu ac wrth ymlacio! Felly dyma rhai o syniadau ar beth allwch chi wneud eleni. Cofiwch edrych ar wefan shwmae.cymru am lwyth o adnoddau defnyddiol i’ch helpu.

Rhannu'r cynnwys hwn