Mentrau Iaith Cymru

Parhau i gynyddu’r canran o siaradwyr Cymraeg yn y Maes Awyr Agored.

Postiwyd Gorffennaf 18, 2017 yng nghategori Newyddion

Ydych chi’n byw yn ardal Eryri, yn siarad Cymraeg ac yn dymuno dilyn gyrfa Awyr Agored?  Efallai gall Menter Iaith Conwy fod o gymorth i chi.

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf mae Menter Iaith Conwy wedi creu a chynnal perthynas i gynorthwyo’r sector awyr agored i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg oedd yn gweithio fel hyfforddwyr. Cynorthwywyd dros 300 unigolyn i dderbyn cymwysterau yn y maes awyr agored, a thrwy waith Menter Iaith Conwy a’r Bartneriaeth Awyr Agored mae’r canran o siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio yn y maes Awyr Agored yn 2003 wedi cynyddu o 5% i 28% erbyn 2015.

“Mae ffordd bell i fynd eto” yn ôl cydlynydd y Cynllun, Bedwyr ap Gwyn.

 “Mae’r Fenter wedi llwyddo i ddenu arian newydd trwy Gronfa Arbrofol Eryri, er mwyn cynnal a datblygu’r gwaith da o gynorthwyo siaradwyr Cymraeg lleol i ddatblygu eu cymwysterau er mwyn gweithio yn y maes awyr agored yn lleol.  

“Mae’r grant hwn ar gael i bobl gymhwyso i lefelau uwch o fewn y diwydiant awyr agored, yn y gobaith o gynyddu cymhwysedd y Gymraeg o fewn y maes, ac yn y pendraw i greu hyfforddwyr fydd yn gallu hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr yn Gymraeg”

Mae’r grant o hyd at 50% tuag at gostau’r cwrs ar gael rwan,

Ychwynegodd Bedwyr “Byddwn yn lawnsio’r cynllun drwy cynal 2 ddiwrnod Antur i’r Teulu yng Nghanolfan Nant Blwch yr Hearn ar y 31 o Gorffennaf a 1 o Awst. Ein bwriad yw dechrau diddordeb hyfforddwyr y dyfodol yn ifanc.” 

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Bedwyr ap Gwyn dros e-bost neu ffonio; bedwyr@miconwy.org neu 01492 642357

Rhannu'r cynnwys hwn