Mentrau Iaith Cymru

Dydd Miwsig Cymru

Mentrau Iaith yn dathlu Dydd Miwsig Cymru

Postiwyd Ionawr 30, 2018 yng nghategori Newyddion

I ddathlu’r cyfoeth o gerddoriaeth Gymraeg ar 9 Chwefror, bydd y Mentrau Iaith yn arddangos arwyr tawel y sin gerddoriaeth Gymraeg, o artistiaid...

Caru Cymraeg Santes Dwynwen

Caru Cymraeg

Postiwyd Ionawr 9, 2018 yng nghategori Newyddion

Gyda dyddiau Santes Dwynwen a Sant Ffolant yn prysur agosau, cofiwch garu’r Gymraeg drwy ei ddefnyddio o ddydd i ddydd wrth fyw, dysgu a mwynhau...

Happy New Year

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Postiwyd Rhagfyr 20, 2017 yng nghategori Newyddion

Cyfarchion y Nadolig i chi oll! Mae sawl un o’r Mentrau Iaith wedi cau am gyfnodau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Cysylltwch y...

Gwirfoddoli _ Volunteer-2

Y Mentrau Iaith yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gymraeg

Postiwyd Rhagfyr 5, 2017 yng nghategori Newyddion

Gyda gwirfoddolwyr yn rhan fawr o’r 22 Menter Iaith yng Nghymru, rydym eisiau dathlu’r gwaith caled mae’r gwirfoddolwyr yn ei wneud i’r gymde...

dathlu'r dolig

Dathlu’r ‘Dolig yn Gymraeg

Postiwyd Tachwedd 17, 2017 yng nghategori Newyddion

Dyma gipolwg ar rai o’r digwyddiarau mae’r Mentrau Iaith yn eu cynnal i ddathlu’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd dros Gymru gyda Sion Corn Cymrae...

Untitled

Menter Iaith Conwy yn lansio llyfr ac arddangosfa am y Rhyfel Mawr

Postiwyd Tachwedd 16, 2017 yng nghategori Newyddion

CONWY A’R RHYFEL MAWR : LANSIO’R ARDDANGOSFA, Y LLYFR A’R WEFAN Mae ‘Conwy a’r Rhyfel Mawr’ yn brosiect gan Fenter Iaith Conwy a ariennir ...