Mentrau Iaith Cymru

Abertawe

Swydd Wag – Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned – Menter Iaith Abertawe a Thŷ Tawe

Postiwyd Awst 22, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’...

Untitled

Cyhoeddi Pecyn Cymorth Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned

Postiwyd Awst 9, 2017 yng nghategori Newyddion

  Rydym wedi cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i greu pecyn fydd yn rhoi cymorth i gymunedau ar hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar lawr gw...

Mentrau Iaith Square

Swydd Wag – Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Awst 4, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes Cyflog: £28,484 – £30,153 y flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf ...

Selog-Logo

Menter Iaith Môn yn lansio ap Selog yn yr Eisteddfod

Postiwyd Awst 3, 2017 yng nghategori Newyddion

Fe fydd y Gweinidog yr Iaith Gymraeg, Alun Davies yn lansio dau ap newydd i blant yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym Môn. Mae’r arth felen Selog wed...

CymraegLogo_purple

£400,000 i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg mewn busnesau bach

Postiwyd Awst 2, 2017 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, wedi cyhoeddi ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog. Amcan y cyll...

diwrnod antur nant

Parhau i gynyddu’r canran o siaradwyr Cymraeg yn y Maes Awyr Agored.

Postiwyd Gorffennaf 18, 2017 yng nghategori Newyddion

Ydych chi’n byw yn ardal Eryri, yn siarad Cymraeg ac yn dymuno dilyn gyrfa Awyr Agored?  Efallai gall Menter Iaith Conwy fod o gymorth i chi. Dros ...

X
- Enter Your Location -
- or -