Mentrau Iaith Cymru

iaith ar daith

Iaith ar Daith

Postiwyd Ebrill 27, 2017 yng nghategori Newyddion

Beth ydy Iaith ar Daith? Mae Iaith ar Daith yn fis o ddigwyddiadau Cymraeg yn digwydd dros Sir y Fflint a Sir Wrecsam bob mis Mai. Dechreuodd Iaith ar...

Ras yr Iaith
Aberaeron
Gorffenaf 07 2016


©keith morris

45 o Fudiadau’n Derbyn Grant Ras Yr Iaith

Postiwyd Ebrill 3, 2017 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Mae 45 o sefydliadau cymunedol dros Gymru wedi derbyn grant er mwyn cryfhau’r Gymraeg yn eu hardaloedd diolch i’r arian a godwyd yn Ras yr Iaith ...

Iwan, Marged a Heledd

Triawd y Mentrau

Postiwyd Mawrth 31, 2017 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru

Cyflwyno Heledd a Marged Heledd a Marged sydd wedi ymuno ag Iwan Hywel i greu tîm Mentrau Iaith Cymru. Mae Marged yn rhannu swyddfa gydag Iwan yn Lla...

Ras yr Iaith
Aberystwyth
Gorffenaf 07 2016


©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Grantiau Ras yr Iaith- cyfnod ceisiadau yn agor!

Postiwyd Tachwedd 29, 2016 yng nghategori Newyddion

Ffurflen Grant Ras yr iaith Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w roi ar ffurf grantiau....

Shwmae-Swci-768x773

Y Mentrau Iaith yn Dathlu Dydd Shwmae Su’mae!

Postiwyd Hydref 11, 2016 yng nghategori Newyddion

Cychwynnwch gyda Shwmae er mwyn cyfrannu at y sgwrs genedlaethol Gyda dim ond dyddiau i fynd at Ddydd Shwmae Su’mae, mae’r Mentrau Iaith w...

Hysbyseb Swydd – Menter Iaith Conwy

Hysbyseb Swydd – Menter Iaith Conwy

Postiwyd Awst 16, 2016 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Conwy Wledig (rhan amser dros gyfnod mamolaeth) Cyflog: £17,714 (pro rata) Oriau: 22.5 awr yr wythnos Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, L...

X
- Enter Your Location -
- or -