Mentrau Iaith Cymru

*SWYDD WAG* Swyddog Gweinyddol Mentrau Iaith Cymru *Ail hysbyseb* (Rhan NEU lawn amser)

*SWYDD WAG* Swyddog Gweinyddol Mentrau Iaith Cymru *Ail hysbyseb* (Rhan NEU lawn amser)

Postiwyd Medi 10, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r M...

mc20-2-750x312

Menter Caerdydd yn dathlu 20!

Postiwyd Awst 20, 2018 yng nghategori Newyddion

Er mwyn dathlu penblwydd y fenter yn 20ain oed, mae Menter Caerdydd yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r Gymraeg yn y brif ddinas ers 1998. E...

Mentrau Iaith a Menter Caerdyddyn yr Eisteddfod!-2

Trafod Gwirfoddoli ar y cyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Postiwyd Awst 1, 2018 yng nghategori Eisteddfod Genedlaethol Cymru Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Fel rhan o bresenoldeb y Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd eleni, mae Mentrau Iaith Cymru, WCVA a Chomisiynydd y Gymraeg yn ...

Cymraeg Byd Busnes Logo Du PNG

*Swydd Wag* Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Postiwyd Gorffennaf 24, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi i’r swydd o gydlynu’r prosiect cyffrous ac arloesol Cymraeg Byd Busnes. Prif ddyletswyddau fydd cy...

Agenda Cynhadledd Perchnogaeth Gymunedol copy

Cydweithio ar gynllun Marchnad Lafur Cymraeg – hwb i’r Gymraeg a’r economi drwy fentrau cymunedol

Postiwyd Mehefin 19, 2018 yng nghategori Newyddion

Mewn gweithdy arbennig a gynhelir yng Nghaernarfon ar Fehefin 28ain, bydd cyfle i drafod rôl y Gymraeg mewn mentrau perchnogaeth gymunedol a sut all...

35295526_1659084310812528_2516017925333188608_o

Mentrau’n lawnsio pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd

Postiwyd Mehefin 14, 2018 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher, 13eg o Fehefin yn Fferyllfa Morrisons Bangor cafodd pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd Gwynedd yn cael ei lawnsio’n swyddo...