Mentrau Iaith Cymru

Gwendraeth Elli

Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Gofal Menter Cwm Gwendraeth Elli

Postiwyd Awst 24, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gofal ar gyfer y clwb yma o fis Medi 2017 ymlaen. Mae’n rhaid bod ganddynt wybodaeth ...

Abertawe

Swydd Wag – Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned – Menter Iaith Abertawe a Thŷ Tawe

Postiwyd Awst 22, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’...

Untitled

Cyhoeddi Pecyn Cymorth Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned

Postiwyd Awst 9, 2017 yng nghategori Newyddion

  Rydym wedi cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i greu pecyn fydd yn rhoi cymorth i gymunedau ar hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar lawr gw...

Mentrau Iaith Square

Swydd Wag – Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Awst 4, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes Cyflog: £28,484 – £30,153 y flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf ...

Selog-Logo

Menter Iaith Môn yn lansio ap Selog yn yr Eisteddfod

Postiwyd Awst 3, 2017 yng nghategori Newyddion

Fe fydd y Gweinidog yr Iaith Gymraeg, Alun Davies yn lansio dau ap newydd i blant yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym Môn. Mae’r arth felen Selog wed...

CymraegLogo_purple

£400,000 i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg mewn busnesau bach

Postiwyd Awst 2, 2017 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, wedi cyhoeddi ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog. Amcan y cyll...

X
- Enter Your Location -
- or -