Mentrau Iaith Cymru

Abertawe

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned – Menter Iaith Abertawe a Thŷ Tawe

Postiwyd Tachwedd 5, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’...

Abertawe

*SWYDD WAG* Swyddog Prosiect – Hen Blant Bach Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Hydref 22, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Trwy nawdd Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Prosiect hyderus ac egnïol i ymgymryd â phrosiect n...

IMG_5380

Dechrau pob sgwrs yn Gymraeg ar ddiwrnod #ShwmaeSumae!

Postiwyd Hydref 15, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae’r dyddiad Hydref 15fed wedi sefydlu ei hun erbyn hyn fel Dydd Shwmae Su’mae, diwrnod i annog pawb gyfarch yn Gymraeg. Eleni mae Mentra...

sioe dic penderyn

Menter Iaith Merthyr Tudful yn dod a hanes Dic Penderyn yn fyw

Postiwyd Medi 19, 2018 yng nghategori Newyddion

Ar nos Wener, 21ain o Fedi bydd perfformiad cyntaf o sioe newydd sbon ymlaen yn Theatr Soar, sef sioe Dic Penderyn: Arwr y Bobl Gyffredin! Dyma gynhyr...

Fflint a Wrecsam

*SWYDD WAG* Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Medi 17, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arw...

gwyl newydd

Dathlu’r Gymraeg mewn Gŵyl Newydd yng Nghasnewydd

Postiwyd Medi 11, 2018 yng nghategori Newyddion

Heddiw yw cychwyn wythnos o ddigwyddiadau yn rhan o ŵyl Gymraeg Casnewydd o’r enw Gŵyl Newydd a fydd yn digwydd yn Llys Malpas, Casnewydd ar ddydd...