Mentrau Iaith Cymru

NC950-PQASSO-Quality-Mark---Level-1_Bilingual

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth trefniadau llywodraethu a rheoli effeithiol mewn mudiadau trydydd sector

Postiwyd Rhagfyr 20, 2018 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad Nod Ansawdd PQASSO yn ddiweddar gan gydnabod y gwaith rhagorol mae’n ei wneud fel mudiad tr...

Nadolig Llawen

Cyfarchion yr Ŵyl a Swyddfa Newydd

Postiwyd Rhagfyr 19, 2018 yng nghategori Newyddion

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth y Mentrau Iaith a Mentrau Iaith Cymru. Wrth ddathlu blwyddyn newydd, bydd MIC yn dechrau cyfnod mewn ll...

common voice cymraeg

Cyflwyno Prosiect Common Voice i’r Mentrau

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Fel rhan o gyfarfodydd rhanbarthol i swyddogion y Mentrau Iaith sy’n cael eu trefnu gan Fentrau Iaith Cymru ym mis Rhagfyr, cafwyd cyflwyniad a gwei...

gorllewin sir gar

*Swydd Wag* Swyddog Maes Digidol

Postiwyd Rhagfyr 18, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

TROSOLWG Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein. Mi fydd y pers...

rhondda cynon taf

*Swydd Wag* Arweinydd Clwb Carco – Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Postiwyd Rhagfyr 12, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Gwasanaethau Plant – Arweinydd Clwb Carco Ysgol Evan James Rydym yn chwilio am berson(au) brwdfrydig i arwain ein staff ymroddgar. Bydd yr ymgei...

Nadolig Cymraeg Christmas (3)

Menter Iaith Môn yn annog rhoi’r Gymraeg yn anrheg i blant

Postiwyd Rhagfyr 11, 2018 yng nghategori Newyddion

Cyfnod i feddwl am y plant yw’r Nadolig, a neges Menter Iaith Môn yw’r gobaith bydd teuluoedd yn anrhegu’r Gymraeg i’r plant er mwyn eu mwynh...