Mentrau Iaith Cymru

EisteddfodUrdd2015_km099

Dathlu Tafodieithoedd Cymru

Postiwyd Awst 6, 2015 yng nghategori Newyddion

Eleni, mae Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Maldwyn yn gofyn i ymwelwyr yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod i rannu eu geiriau a’u hymadroddion u...

gwynab

Codi Arian: Meirion Davies yn seiclo i’r brig!

Postiwyd Gorffennaf 6, 2015 yng nghategori Newyddion

Ar yr 20fed o Fehefin 2015, gwnaeth Meirion Davies, ein Cadeirydd Cenedlaethol a Chyfarwyddwr Datblygu Menter Iaith Conwy gymryd rhan yn Sportive y Qu...

CHNoKOhWMAAp84n

PARTI PONTY 2015

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Parti Ponty yn ôl ym Mharc Ynys Angharad, Pontypridd wedi seibiant o wyth mlynedd. Bydd yr ŵyl undydd enwog hon yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 11...

Cytundeb i Gydweithio Dros y Gymraeg

Cytundeb i Gydweithio Dros y Gymraeg

Postiwyd Mehefin 17, 2015 yng nghategori Newyddion

Heddiw, yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili, fe fydd Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru yn lansio Memorandwm Cydweithio sy’n amlinellu dymuniadau...

#Joia dy hun, #Joia dy Iaith

#Joia dy hun, #Joia dy Iaith

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi datblygu ymgyrch haf fydd yn gofyn i bobl o bob oed ledled Cymru i ddatgan eu Cymreictod mewn ffordd hwyliog ac ysgafn. Y...

Meithrinfa Gymraeg gyntaf i agor yng Nghyffordd Llandudno

Meithrinfa Gymraeg gyntaf i agor yng Nghyffordd Llandudno

Postiwyd Ebrill 8, 2015 yng nghategori Newyddion

Cyn hir bydd gan rieni o Lanfairfechan i Fae Cinmel fynediad i ofal plant cyfrwng Cymraeg ar eu trothwy’n ardal arfordirol Sir Conwy. Bydd Meithrinf...

X
- Enter Your Location -
- or -