Mentrau Iaith Cymru

The Welsh language on the coast

The Welsh language on the coast

Postiwyd Hydref 22, 2013 yng nghategori Newyddion

Mi fydd cyfarfod agored yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 26ain o Hydref i drafod y Gymraeg ar y Glannau. Bydd y cyfarfod yn cymryd lle yng Nghapel Se...

Menter Bro Ogwr celebrate reaching 20

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Bro Ogwr yn cynnal Parti Pen-blwydd ar nos Sadwrn 26ain o Hydref i ddathlu. Bydd y dathlu a’r mwynhau yn cael ei gynnal yn Ysta...

Shwmae Day

Postiwyd Hydref 21, 2013 yng nghategori Heb Gategori Newyddion

Diwrnod Shwmae 15/10/2013 Fe fwynheuodd pawb Diwrnod Shwmae eleni. Dyma cwpwl o fideos i ddangos sut wnaeth pawb ddathlu’r diwrnod....

Primary Care Review by Welsh Language Commissioner

Primary Care Review by Welsh Language Commissioner

Postiwyd Hydref 2, 2013 yng nghategori Newyddion

Casglu tystiolaeth gan siaradwyr Cymraeg Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau – da neu wael – o ddefnyddio’r Gymraeg yn y:...

First Minister Discusses future of the Welsh Language

First Minister Discusses future of the Welsh Language

Postiwyd Medi 30, 2013 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru yn falch o’r cyfle i gyfarfod gyda Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones heddiw i drafod ei syniadau ar gyfer dyfodol y Gymraeg. ...

Demand for ‘Welsh Language Labour Market

Demand for ‘Welsh Language Labour Market

Postiwyd Awst 7, 2013 yng nghategori Newyddion

Mae angen gweld parhad yr iaith fel bod pobl sydd yn cael eu haddysg yn Gymraeg yn medru cael cyfleoedd i’w defnyddio yn eu gwaith. Dyna ddywed ...

X
- Enter Your Location -
- or -