Mentrau Iaith Cymru

unnamed (3)

Dilyn hynt y Mimosa – Annog mwy o staff y Mentrau Iaith i gymryd rhan

Postiwyd Hydref 13, 2015 yng nghategori Newyddion

Dyma hanes Bethan Jones, Menter Caerffili a fanteisiodd ar gynllun ieuenctid ar y cyd ag Urdd Gobaith Cymru i fynd ar daith i Batagonia eleni. Yn Awst...

File_000(2)

Say it in Cymraeg – Taflenni i annog mwy o bobl i ddysgu Cymraeg

Postiwyd Hydref 7, 2015 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i ...

canolfan soar

Canolfan Soar – Y Gymraeg yn sbardun i adfywio economi Merthyr Tudful

Postiwyd Hydref 5, 2015 yng nghategori Newyddion

Mae canfyddiadau adroddiad diweddar yn dangos bod datblygiad Canolfan Soar wedi arwain at draweffaith gref ar yr economi leol ym Merthyr Tudful. Cyfra...

Diwrnod Shwmae Su’mae

Diwrnod Shwmae Su’mae

Postiwyd Medi 21, 2015 yng nghategori Newyddion

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae yn cael ei gynnal unwaith eto eleni ar y 15fed o Hydref. Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn ddiwrnod i bawb yng Nghymru a thu...

Cofiwch Ddiwrnod Glyndŵr

Cofiwch Ddiwrnod Glyndŵr

Postiwyd Medi 11, 2015 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Owain Glyndŵr oedd yr arweinydd Cymreig olaf i arwain gwrthryfel yn erbyn Brenin Lloegr. Yn hanu o linach frenhinol Powys a’r Deheubarth, fe...

Edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Postiwyd Medi 1, 2015 yng nghategori Eisteddfod Genedlaethol Cymru Menter Iaith Maldwyn Mentrau Iaith Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau Cafwyd wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Meifod eleni a dio...