Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedol Sir Fynwy Menter Iaith BGTM

Postiwyd Chwefror 24, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg? Mae Sefydliad Elusennol Corfforedig Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn ch...

Cartref Menter Iaith Merthyr Tudful yn rhan o gynllun i adfywio’r Gymraeg yn y Cymoedd

Postiwyd yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Mae Theatr Soar, sef cartref Menter Iaith Merthyr Tudful wedi ymuno â Neuadd Les Ystradgynlais, Neuadd y Dref Maesteg a Theatr na nÓg i sefydlu cydw...

Dathlu Gŵyl Dewi o Gartref

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae’n Ddydd Gŵyl Dewi dra gwahanol eleni heb yr un orymdaith. Ond bydd digon o ddathlu, a hynny o’n cartrefi! Gweithgareddau o Gartref Ma...

Gwahoddiad i Dendro – Hyfforddiant Rhagfarn Ddiarbwybod i Bartneriaid Hyrwyddo’r Gymraeg

Postiwyd Chwefror 11, 2021 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn digwyddiadau hiliol a syfrdanol yn America ystod 2020, tynnwyd i sylw’r byd yr anghyfiawnder sy’n wynebu pobl ddu, ac fe amlygwyd y p...

Cyhoeddi llu o weithgareddau Mentrau Iaith ar AM

Postiwyd Ionawr 27, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith wedi lansio sianel newydd ar lwyfan AM sy’n cynnwys degau o weithgareddau Cymraeg i‘w gwneud gartref. Mae’r sianel yn ...

Mentrau Iaith yn annog teuluoedd i ddarganfod Tiwns y Ty

Postiwyd Ionawr 25, 2021 yng nghategori Newyddion

Ar 5 Chwefror 2021, bydd Cymru a’r byd yn dathlu’r chweched Dydd Miwsig Cymru, a bydd amrywiaeth o ddeunyddiau ar gael – o restrau chwar...