Mentrau Iaith Cymru

Cymraeg Byd Busnes Logo Du PNG

*Swydd Wag* Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Postiwyd Gorffennaf 24, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi i’r swydd o gydlynu’r prosiect cyffrous ac arloesol Cymraeg Byd Busnes. Prif ddyletswyddau fydd cy...

Agenda Cynhadledd Perchnogaeth Gymunedol copy

Cydweithio ar gynllun Marchnad Lafur Cymraeg – hwb i’r Gymraeg a’r economi drwy fentrau cymunedol

Postiwyd Mehefin 19, 2018 yng nghategori Newyddion

Mewn gweithdy arbennig a gynhelir yng Nghaernarfon ar Fehefin 28ain, bydd cyfle i drafod rôl y Gymraeg mewn mentrau perchnogaeth gymunedol a sut all...

35295526_1659084310812528_2516017925333188608_o

Mentrau’n lawnsio pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd

Postiwyd Mehefin 14, 2018 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher, 13eg o Fehefin yn Fferyllfa Morrisons Bangor cafodd pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd Gwynedd yn cael ei lawnsio’n swyddo...

dinbych

Gwirfoddoli gyda’r Fenter Iaith

Postiwyd Mehefin 13, 2018 yng nghategori Newyddion

Ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda Menter Iaith yn eich ardal chi? Dyma brofiad Elena sy’n gwirfoddoli gyda Menter Iaith Sir Ddinbych. Enw: Elena...

CynefinCymraeg copy

Cynefin Cymraeg: Mentrau’n cydweithio i gynyddu hyder siaradwyr Cymraeg ym maes Awyr Agored

Postiwyd Mehefin 12, 2018 yng nghategori Newyddion

Yr haf yma bydd dwy o Fentrau Iaith y gogledd, ar y cyd gyda phartneriaeth amgylcheddol yn trefnu cyfres o deithiau maes fydd yn cynyddu hyder siaradw...

Fflint a Wrecsam

Swydd Wag gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Mehefin 8, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu (Swydd barhaol llawn amser yn ddibynnol ar gyllid ac adnoddau).  Gweler https://m...

X
- Enter Your Location -
- or -