Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Gweinyddol Menter Bro Ogwr

Postiwyd Ionawr 21, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae gan Fenter Bro Ogwr gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm y Fenter fel Swyddog Gweinyddol Menter Bro Ogwr. Mae’n ofynnol i Menter Br...

Dangosa dy gariad i’r Gymraeg

Postiwyd Ionawr 16, 2021 yng nghategori Newyddion

Ar Ionawr 25ain mae’r Cymry yn dathlu Santes Dwynwen, nawddsant ein cariadon. Mae’r Mentrau Iaith yn annog i bawb ddathlu’r dydd trw...

Mudiadau Cymraeg yn gosod her i Gymreigio technoleg

Postiwyd Rhagfyr 27, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae staff mudiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn ymuno mewn her fawr dros wyliau’r ‘Dolig i gyfrannu 50 awr o leisiau at Common Voice Cym...

Dathlu’r Traddodiad Mari Lwyd

Postiwyd Rhagfyr 17, 2020 yng nghategori Newyddion

Eleni mae’r Mentrau Iaith yn codi ymwybyddiaeth o draddodiadau hynafol Cymreig yn cynnwys y Fari Lwyd. Fel rhan o’r ymgyrch bydd Stomp y Fari Lwyd...

Nadolig Beeeendigedig! Mentrau Iaith Sir Gâr yn cyflwyno sioe Nadolig newydd sbon

Postiwyd Rhagfyr 14, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Sir Gâr yn cyflwyno sioe newydd sbon i deuluoedd y Nadolig yma – a’r cyfan ar-lein i bawb i fwynhau! Mae ‘Nadolig Beeeendiged...

Cynnal y Blygain Rithiol Cyntaf Erioed

Postiwyd Rhagfyr 11, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda Nadolig dra wahanol yn ein wynebu eleni, mae un o draddodiadau hynafol y Cymry hefyd yn addasu – y Plygain Rhithiol. Mae’r Mentrau Iaith a Tr...