Mentrau Iaith Cymru

derwen deg

Agoriad Swyddogol Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno

Postiwyd Chwefror 9, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, prosiect a dyfodd o waith Menter Iaith Conwy a gwirfoddolwyr lleol wedi agor yn swyddogol. Daeth y Prif Weinidog Ca...

Diolch

Y Gymraeg: Arf farchnata i fusnesau a chymunedau Cymru?

Postiwyd Chwefror 1, 2016 yng nghategori Newyddion

Dyma fydd un o gwestiynau Cynhadledd Flynyddol Swyddogion y Mentrau sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Gymraeg newydd sbon Caerdydd, yr Hen Lyfrgel...

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda

Postiwyd Rhagfyr 29, 2015 yng nghategori Newyddion

Mae’r flwyddyn newydd yn gyfnod cyffrous iawn, gyda nifer yn dymuno blwyddyn lewyrchus arall neu flwyddyn well na’r un a fu i’w cymdogion a’u ...

Galw Bandiau Ifanc Cymru

Galw Bandiau Ifanc Cymru

Postiwyd Rhagfyr 7, 2015 yng nghategori Newyddion

Cyfnod Ymgeisio ar gyfer Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2016 yn awr ar agor Rydym ni, C2 Radio Cymru, a Maes B yn chwilio am fandiau newydd ifanc Cymr...

s4c

Galw i Ddiogelu Cyllid s4c

Postiwyd Rhagfyr 1, 2015 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru, mudiad cenedlaethol sy’n cefnogi gwaith y 23 Menter Iaith ar draws Cymru, yn datgan ein gwrthwynebiad i fwriad Llywodra...

llun dim clem

Cwis ‘Dim Clem’ yn creu cynnwrf yn Ninefwr

Postiwyd Tachwedd 25, 2015 yng nghategori Newyddion

Gornest Gwisiau Newydd i Ysgolion Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi Mae’r cwis ‘Dim Clem’ yn brosiect newydd sydd wedi’i ddatblygu gan Menter Bro Di...