Mentrau Iaith Cymru

Ras yr Iaith
Aberystwyth
Gorffenaf 07 2016


©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Grantiau Ras yr Iaith- cyfnod ceisiadau yn agor!

Postiwyd Tachwedd 29, 2016 yng nghategori Newyddion

Ffurflen Grant Ras yr iaith Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w roi ar ffurf grantiau....

Shwmae-Swci-768x773

Y Mentrau Iaith yn Dathlu Dydd Shwmae Su’mae!

Postiwyd Hydref 11, 2016 yng nghategori Newyddion

Cychwynnwch gyda Shwmae er mwyn cyfrannu at y sgwrs genedlaethol Gyda dim ond dyddiau i fynd at Ddydd Shwmae Su’mae, mae’r Mentrau Iaith w...

Hysbyseb Swydd – Menter Iaith Conwy

Hysbyseb Swydd – Menter Iaith Conwy

Postiwyd Awst 16, 2016 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Conwy Wledig (rhan amser dros gyfnod mamolaeth) Cyflog: £17,714 (pro rata) Oriau: 22.5 awr yr wythnos Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, L...

image

Y Fenter Iaith Gyntaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 ar faes yr Eisteddfod

Postiwyd Awst 3, 2016 yng nghategori Newyddion

Eleni, mae Menter Cwm Gwendraeth Elli, y Fenter Iaith gyntaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 25. Mewn diwrnod arbennig o ddathlu ar stondin Mentrau Iaith...

canolfan soar

Canolfan a Theatr Soar, Cydnabyddiaeth Fel Buddsoddwr Mewn Pobl

Postiwyd Gorffennaf 25, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful, y sefydliad sy’n arwain Canolfan Iaith Gymraeg, Canolfan Soar a’r theatr gymunedol, Theatr Soar, wed...

Menter Iaith Caerdydd
Sesiwn Arch-Arwyr
Ysgol Berllan Deg
Caerdydd

Mai 29 2015

©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Menter Caerdydd gwerth 1.9 miliwn i economi Caerdydd

Postiwyd Gorffennaf 14, 2016 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher y 13eg o Orffennaf, yn y Senedd ym Mae Caerdydd, lansiodd Menter Caerdydd adroddiad o ‘Asesiad o Werth  Economaidd Menter Caerdydd i ...