Mentrau Iaith Cymru

Gemau am Oes – Ymunwch nawr!

Gemau am Oes – Ymunwch nawr!

Postiwyd Tachwedd 11, 2015 yng nghategori Newyddion

Mae Gemau am Oes yn ymgyrch 8 wythnos sy’n anelu i ysbrydoli plant 5-11 oed i fod yn fwy heini yr Hydref hwn a thu hwnt. Mae nifer o syniadau i ...

banner

Swyddi Gwag

Postiwyd Tachwedd 10, 2015 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe yn dymuno penodi Uwch-swyddog Ieuenctid rhan-amser. Oes gen ti’r sgiliau sydd ei angen i wneud gwahaniaeth yng nghymun...

llun clawr calan gaeaf

Tric neu drît – cast neu geiniog!

Postiwyd Hydref 29, 2015 yng nghategori Newyddion

Dathlu Calan Gaeaf Bydd llawer o bobl yng Nghymru yn dathlu Calan Gaea’ eleni ond faint ohonom, tybed, sydd yn gwybod am rai o hen arferion ni’r C...

Rhian magi ann

Cyfraniad Neilltuol Rhian Davies i Sir y Fflint

Postiwyd Hydref 21, 2015 yng nghategori Newyddion

Dathlu cyfraniad neilltuol Rhian Davies i gymunedau Sir y Fflint. Enwebwyd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint yn ddiweddar ar ...

unnamed (3)

Dilyn hynt y Mimosa – Annog mwy o staff y Mentrau Iaith i gymryd rhan

Postiwyd Hydref 13, 2015 yng nghategori Newyddion

Dyma hanes Bethan Jones, Menter Caerffili a fanteisiodd ar gynllun ieuenctid ar y cyd ag Urdd Gobaith Cymru i fynd ar daith i Batagonia eleni. Yn Awst...

File_000(2)

Say it in Cymraeg – Taflenni i annog mwy o bobl i ddysgu Cymraeg

Postiwyd Hydref 7, 2015 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i ...

X
- Enter Your Location -
- or -