Mentrau Iaith Cymru

Edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Postiwyd Medi 1, 2015 yng nghategori Eisteddfod Genedlaethol Cymru Menter Iaith Maldwyn Mentrau Iaith Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau Cafwyd wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Meifod eleni a dio...

Ras_yr_Iaith_2014_Llandysul

Ras yr Iaith 2016 yn teithio o Fangor i Landeilo

Postiwyd Awst 6, 2015 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Yn dilyn llwyddiant Ras yr Iaith yn 2014 mae trefniadau nawr mewn lle i gynnal y Ras unwaith eto flwyddyn nesaf. Cyfarfu Pwyllgor Ras yr Iaith ar Faes...

Cymreigio’r We: Pob Menter Iaith i Ddefnyddio .cymru

Cymreigio’r We: Pob Menter Iaith i Ddefnyddio .cymru

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru, y mudiad cenedlaethol sy’n cefnogi’r rhwydwaith o 23 Menter Iaith, yn falch o gyhoeddi bod pob Menter bellach wedi cofres...

EisteddfodUrdd2015_km099

Dathlu Tafodieithoedd Cymru

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Eleni, mae Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Maldwyn yn gofyn i ymwelwyr yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod i rannu eu geiriau a’u hymadroddion u...

gwynab

Codi Arian: Meirion Davies yn seiclo i’r brig!

Postiwyd Gorffennaf 6, 2015 yng nghategori Newyddion

Ar yr 20fed o Fehefin 2015, gwnaeth Meirion Davies, ein Cadeirydd Cenedlaethol a Chyfarwyddwr Datblygu Menter Iaith Conwy gymryd rhan yn Sportive y Qu...

CHNoKOhWMAAp84n

PARTI PONTY 2015

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Parti Ponty yn ôl ym Mharc Ynys Angharad, Pontypridd wedi seibiant o wyth mlynedd. Bydd yr ŵyl undydd enwog hon yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 11...

X
- Enter Your Location -
- or -