Mentrau Iaith Cymru

MISB

Hysbyseb Swydd: Swyddog Maes Menter Iaith Sir Benfro

Postiwyd Mai 15, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae’r Fenter yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn y maes teuluoedd a phrosiectau eraill yn y gymuned gyda’r nod o gynyddu’...

logo fflint a wrecsam

*Ail Hysbysebiad* Swydd Wag – Swyddog Datblygu a Chyfathrebu Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Mai 12, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

SWYDDOG DATBLYGU A CHYFATHREBU *Ail Hysbysebiad* Swydd am gyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2018 gyda’r posibilrwydd o barhad yn ddibynnol ar gyl...

logo fflint a wrecsam

*Ail Hysbysebiad* Swydd wag – Swyddog Datblygu (Rhan Amser, Cyfnod Mamolaeth) Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

*Ail Hysbysebiad* SWYDDOG DATBLYGU Swydd rhan amser (oriau hyblyg) am gyfnod penodol dros gyfnod mamolaeth yw hon.   £18,070 + cyfraniad pensiwn Ori...

iaith ar daith

Iaith ar Daith

Postiwyd Ebrill 27, 2017 yng nghategori Newyddion

Beth ydy Iaith ar Daith? Mae Iaith ar Daith yn fis o ddigwyddiadau Cymraeg yn digwydd dros Sir y Fflint a Sir Wrecsam bob mis Mai. Dechreuodd Iaith ar...

Ras yr Iaith
Aberaeron
Gorffenaf 07 2016


©keith morris

45 o Fudiadau’n Derbyn Grant Ras Yr Iaith

Postiwyd Ebrill 3, 2017 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Mae 45 o sefydliadau cymunedol dros Gymru wedi derbyn grant er mwyn cryfhau’r Gymraeg yn eu hardaloedd diolch i’r arian a godwyd yn Ras yr Iaith ...

Iwan, Marged a Heledd

Triawd y Mentrau

Postiwyd Mawrth 31, 2017 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru

Cyflwyno Heledd a Marged Heledd a Marged sydd wedi ymuno ag Iwan Hywel i greu tîm Mentrau Iaith Cymru. Mae Marged yn rhannu swyddfa gydag Iwan yn Lla...