Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith Cymru yn ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog ar yr Iaith Gymraeg

Mentrau Iaith Cymru yn ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog ar yr Iaith Gymraeg

Postiwyd Mehefin 17, 2014 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru yn croesawu’r cyhoeddiadau o gefnogaeth ychwanegol tuag at y Gymraeg a wnaed heddiw gan y Prif Weinidog ar lawr y Senedd.  ...

Pobl ar draws Cymru yn datgan eu cefnogaeth i’r Mentrau Iaith

Postiwyd Ebrill 3, 2014 yng nghategori Newyddion

Yn ystod y mis diwethaf mae dros 1,800 o bobl wedi datgan eu cefnogaeth i waith y Mentrau Iaith trwy lofnodi deiseb a gyflwynwyd i bwyllgor deisebau C...

Mentrau Iaith yn galw am fwy o gymorth ariannol

Postiwyd Mawrth 21, 2014 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi lefel realistig o arian i sicrhau y gall elfennau allweddol o Strategaeth Iaith Gymraeg y Llyw...

e-Ddeiseb: Cefnogaeth i’r Mentrau Iaith

e-Ddeiseb: Cefnogaeth i’r Mentrau Iaith

Postiwyd Mawrth 7, 2014 yng nghategori Newyddion

Mae ‘Dyfodol i’r Iaith’ wedi cyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn tynnu sylw at waith y Mentrau Iaith ac yn galw am drefn ariannu d...

Bloeddiwch dros y Tîm Cenedlaethol

Bloeddiwch dros y Tîm Cenedlaethol

Postiwyd Chwefror 28, 2014 yng nghategori Newyddion

Gan fod Cymru yn enwog drwy’r byd am ei dawn rygbi, ac hefyd yn cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân, wrth gwrs – beth am gyfuno’r ddau?! Felly gan...

Cefnogwch Radio Beca

Postiwyd Chwefror 26, 2014 yng nghategori Newyddion

Radio Beca Mae’r amser wedi dod i gefnogi Radio Beca trwy brynu cyfrandaliad. Allwch wneud hyn trwy gysylltu â Menter Gorllewin Sir Gâr yn ystod m...

X
- Enter Your Location -
- or -