Mentrau Iaith Cymru

LogoBGTM15u195gwe

SWYDD WAG: Prif Swyddog Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Postiwyd Mehefin 16, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn awyddus i benodi person egniol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Gwaith i hybu a hyrw...

DATBLYGU_Logo Menter B&M:Menter Brycheiniog a Maesyfed

SWYDD – Cydlynydd Gwasanaethau Iaith – Sector Awyr Agored Menter Brycheiniog a Maesyfed

Postiwyd Mehefin 6, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed am benodi unigolyn egniol i weithio ar brosiect i brif ffrydio’r iaith Gymraeg i’r sector Awyr Agored yn...

llyfryn poced

Lansiad Llyfryn Enwau Lleoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Eisteddfod yr Urdd 2017.

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Ar ddydd Mercher, 31ain o Fai 2017, lansiwyd Llyfryn Enwau Lleoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar faes yr Eisteddfod ym Mhencoed. Cafodd y...

Untitled 5

Haf o Gerddoriaeth Gymraeg

Postiwyd Mai 19, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio’n galed i gynnig gwledd o ddigwyddiadau cerddorol ar gyfer yr haf. Dyma rai o’r digwyddiadau sydd ym...

logo

Hysbyseb Swydd: Prif Swyddog Menter Iaith Maldwyn

Postiwyd Mai 18, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Menter Iaith Maldwyn

Mae Menter Iaith Maldwyn yn chwilio am Brif Swyddog gyda’r prif nod o reoli’r Fenter a’i staff er mwyn cyflawni gweledigaeth y Fenter. Hyd y...

logo fflint a wrecsam

Holiadur Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Mai 16, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych yn archwilio’r syniad o sefydlu Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol newydd yn y Gogledd...