Mentrau Iaith Cymru

Menter Iaith Caerdydd
Sesiwn Arch-Arwyr
Ysgol Berllan Deg
Caerdydd

Mai 29 2015

©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Menter Caerdydd gwerth 1.9 miliwn i economi Caerdydd

Postiwyd Gorffennaf 14, 2016 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher y 13eg o Orffennaf, yn y Senedd ym Mae Caerdydd, lansiodd Menter Caerdydd adroddiad o ‘Asesiad o Werth  Economaidd Menter Caerdydd i ...

Hitzargiak

Menter Iaith yn goleuo’r Gymraeg yng nghynhadledd Hitzargiak, Gwlad y Basg.

Postiwyd Gorffennaf 12, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae amrywiaeth ieithyddol yn un o brif nodweddion Ewrop, ond nid yw’r cydbwysedd rhwng ieithoedd wedi bod yn gytbwys bob tro, ac mewn gwahanol ardal...

Peek-a-boo Mena Sion a Jac

Lansio 2 App Magi Ann Newydd

Postiwyd Mehefin 15, 2016 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher y 1af o Fehefin, lansiwyd dau Ap Magi Ann newydd yn ystod Parti Magi Ann ar stondin Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Sir y Fflint ar f...

bwrlwm stondin

Bwrlwm stondin Menter Iaith Sir y Fflint a Mentrau Iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2016

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Roedd stondin Menter Iaith Sir y Fflint a Mentrau iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn llawn lliw, hwyl a bwrlwm trwy gydol yr wythnos. R...

Cmon Cymru – Cefnoga dy wlad, Cefnoga’r Gymraeg

Postiwyd Mehefin 11, 2016 yng nghategori Newyddion

Yn ystod mis Mai eleni, mae’r Mentrau Iaith wedi bod yn cynnal ymgyrch i gasglu llofnodion a negeseuon cefnogaeth pobl o bob cwr o Gymru i dîm ...

Ffiliffest – hwyl i bawb yn Castell Caerffili

Ffiliffest – hwyl i bawb yn Castell Caerffili

Postiwyd Mehefin 9, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu yng Nghastell Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 25ain. Gŵyl flynyddol Menter Caerffili y...