Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith Square

Swydd Wag – Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Awst 4, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Rheolwr Prosiect Cymraeg Byd Busnes Cyflog: £28,484 – £30,153 y flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf ...

Selog-Logo

Menter Iaith Môn yn lansio ap Selog yn yr Eisteddfod

Postiwyd Awst 3, 2017 yng nghategori Newyddion

Fe fydd y Gweinidog yr Iaith Gymraeg, Alun Davies yn lansio dau ap newydd i blant yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym Môn. Mae’r arth felen Selog wed...

CymraegLogo_purple

£400,000 i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg mewn busnesau bach

Postiwyd Awst 2, 2017 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, wedi cyhoeddi ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog. Amcan y cyll...

diwrnod antur nant

Parhau i gynyddu’r canran o siaradwyr Cymraeg yn y Maes Awyr Agored.

Postiwyd Gorffennaf 18, 2017 yng nghategori Newyddion

Ydych chi’n byw yn ardal Eryri, yn siarad Cymraeg ac yn dymuno dilyn gyrfa Awyr Agored?  Efallai gall Menter Iaith Conwy fod o gymorth i chi. Dros ...

CymraegLogo_purple

Mentrau Iaith yn croesawu Strategaeth y Gymraeg

Postiwyd Gorffennaf 11, 2017 yng nghategori Newyddion Newyddion

Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn edrych ymlaen i barhau i weithredu er mwyn datblygu a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned, yn dilyn cyho...

tedi a doli_llun promo

Magi Ann yn cyrraedd rownd Derfynol gwobrau’r Loteri Fawr!

Postiwyd Mehefin 29, 2017 yng nghategori Newyddion

PLEIDLEISIWCH DROS MAGI ANN! Mae Magi Ann wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Loteri Cenedlaethol 2017. Meddai Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Ff...