Mentrau Iaith Cymru

magiann

Magi Ann yn Ennill Gwobr Brydeinig

Postiwyd Medi 4, 2017 yng nghategori Newyddion

Seren o Gymru, Cerys Matthews yn gwneud ymweliad annisgwyl Cafodd Magi Ann ymwelydd arbennig iawn yn ystod un o’i sesiynau Stori a Chân wythnos yma...

BGTM

Swyddog Datblygu Cymunedol – Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Postiwyd Medi 1, 2017 yng nghategori Heb Gategori Newyddion

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol brwdfrydig a hyderus i drefnu a chefnogi gweithgareddau i hyb...

gorllewin sir gar

Swydd wag – Swyddog Maes Digidol x4

Postiwyd Awst 30, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

DYDDIAD CAU:  9am 04/09/2017 Mae Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr yn edrych am bersonau trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad ...

Gwendraeth Elli

Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Gofal Menter Cwm Gwendraeth Elli

Postiwyd Awst 24, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gofal ar gyfer y clwb yma o fis Medi 2017 ymlaen. Mae’n rhaid bod ganddynt wybodaeth ...

Abertawe

Swydd Wag – Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned – Menter Iaith Abertawe a Thŷ Tawe

Postiwyd Awst 22, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’...

Untitled

Cyhoeddi Pecyn Cymorth Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned

Postiwyd Awst 9, 2017 yng nghategori Newyddion

  Rydym wedi cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i greu pecyn fydd yn rhoi cymorth i gymunedau ar hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar lawr gw...