Mentrau Iaith Cymru

llun clawr calan gaeaf

Tric neu drît – cast neu geiniog!

Postiwyd Hydref 29, 2015 yng nghategori Newyddion

Dathlu Calan Gaeaf Bydd llawer o bobl yng Nghymru yn dathlu Calan Gaea’ eleni ond faint ohonom, tybed, sydd yn gwybod am rai o hen arferion ni’r C...

Rhian magi ann

Cyfraniad Neilltuol Rhian Davies i Sir y Fflint

Postiwyd Hydref 21, 2015 yng nghategori Newyddion

Dathlu cyfraniad neilltuol Rhian Davies i gymunedau Sir y Fflint. Enwebwyd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint yn ddiweddar ar ...

unnamed (3)

Dilyn hynt y Mimosa – Annog mwy o staff y Mentrau Iaith i gymryd rhan

Postiwyd Hydref 13, 2015 yng nghategori Newyddion

Dyma hanes Bethan Jones, Menter Caerffili a fanteisiodd ar gynllun ieuenctid ar y cyd ag Urdd Gobaith Cymru i fynd ar daith i Batagonia eleni. Yn Awst...

File_000(2)

Say it in Cymraeg – Taflenni i annog mwy o bobl i ddysgu Cymraeg

Postiwyd Hydref 7, 2015 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi paratoi taflenni i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd mewn ymgais i ...

canolfan soar

Canolfan Soar – Y Gymraeg yn sbardun i adfywio economi Merthyr Tudful

Postiwyd Hydref 5, 2015 yng nghategori Newyddion

Mae canfyddiadau adroddiad diweddar yn dangos bod datblygiad Canolfan Soar wedi arwain at draweffaith gref ar yr economi leol ym Merthyr Tudful. Cyfra...

Diwrnod Shwmae Su’mae

Diwrnod Shwmae Su’mae

Postiwyd Medi 21, 2015 yng nghategori Newyddion

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae yn cael ei gynnal unwaith eto eleni ar y 15fed o Hydref. Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn ddiwrnod i bawb yng Nghymru a thu...

X
- Enter Your Location -
- or -