Mentrau Iaith Cymru

Peek-a-boo Mena Sion a Jac

Lansio 2 App Magi Ann Newydd

Postiwyd Mehefin 15, 2016 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher y 1af o Fehefin, lansiwyd dau Ap Magi Ann newydd yn ystod Parti Magi Ann ar stondin Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Sir y Fflint ar f...

bwrlwm stondin

Bwrlwm stondin Menter Iaith Sir y Fflint a Mentrau Iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2016

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Roedd stondin Menter Iaith Sir y Fflint a Mentrau iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn llawn lliw, hwyl a bwrlwm trwy gydol yr wythnos. R...

Cmon Cymru – Cefnoga dy wlad, Cefnoga’r Gymraeg

Postiwyd Mehefin 11, 2016 yng nghategori Newyddion

Yn ystod mis Mai eleni, mae’r Mentrau Iaith wedi bod yn cynnal ymgyrch i gasglu llofnodion a negeseuon cefnogaeth pobl o bob cwr o Gymru i dîm ...

Ffiliffest – hwyl i bawb yn Castell Caerffili

Ffiliffest – hwyl i bawb yn Castell Caerffili

Postiwyd Mehefin 9, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu yng Nghastell Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 25ain. Gŵyl flynyddol Menter Caerffili y...

23 pêl anferth gyda dros 20,000 o lofnodion o gefnogaeth yn cael eu cyflwyno i Dîm Pêl-droed Cymru

Postiwyd Mehefin 2, 2016 yng nghategori Newyddion

Neithiwr mewn cinio ffarwelio arbennig i Dîm Cymru fe gyflwynodd y Mentrau Iaith 23 pêl anferth i Ashley Williams, Gareth Bale ac Andy King ar ran T...

memorandwm cydweithio

Colegau a’r Mentrau Iaith: Cydweithio Dros y Gymraeg

Postiwyd Mai 31, 2016 yng nghategori Newyddion

Ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint ddydd Llun 30 Mai am 12.30yp ar stondin Coleg Cambria, fe fydd ColegauCymru a Mentrau Iaith Cymru yn lansio M...

X
- Enter Your Location -
- or -