Mentrau Iaith Cymru

tedi a doli_llun promo

Magi Ann yn cyrraedd rownd Derfynol gwobrau’r Loteri Fawr!

Postiwyd Mehefin 29, 2017 yng nghategori Newyddion

PLEIDLEISIWCH DROS MAGI ANN! Mae Magi Ann wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Loteri Cenedlaethol 2017. Meddai Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Ff...

LogoBGTM15u195gwe

SWYDD WAG: Prif Swyddog Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Postiwyd Mehefin 16, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn awyddus i benodi person egniol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Gwaith i hybu a hyrw...

DATBLYGU_Logo Menter B&M:Menter Brycheiniog a Maesyfed

SWYDD – Cydlynydd Gwasanaethau Iaith – Sector Awyr Agored Menter Brycheiniog a Maesyfed

Postiwyd Mehefin 6, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed am benodi unigolyn egniol i weithio ar brosiect i brif ffrydio’r iaith Gymraeg i’r sector Awyr Agored yn...

llyfryn poced

Lansiad Llyfryn Enwau Lleoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Eisteddfod yr Urdd 2017.

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Ar ddydd Mercher, 31ain o Fai 2017, lansiwyd Llyfryn Enwau Lleoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar faes yr Eisteddfod ym Mhencoed. Cafodd y...

Untitled 5

Haf o Gerddoriaeth Gymraeg

Postiwyd Mai 19, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio’n galed i gynnig gwledd o ddigwyddiadau cerddorol ar gyfer yr haf. Dyma rai o’r digwyddiadau sydd ym...

logo

Hysbyseb Swydd: Prif Swyddog Menter Iaith Maldwyn

Postiwyd Mai 18, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Menter Iaith Maldwyn

Mae Menter Iaith Maldwyn yn chwilio am Brif Swyddog gyda’r prif nod o reoli’r Fenter a’i staff er mwyn cyflawni gweledigaeth y Fenter. Hyd y...