Mentrau Iaith Cymru

canolfan soar

Canolfan a Theatr Soar, Cydnabyddiaeth Fel Buddsoddwr Mewn Pobl

Postiwyd Gorffennaf 25, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful, y sefydliad sy’n arwain Canolfan Iaith Gymraeg, Canolfan Soar a’r theatr gymunedol, Theatr Soar, wed...

Menter Iaith Caerdydd
Sesiwn Arch-Arwyr
Ysgol Berllan Deg
Caerdydd

Mai 29 2015

©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Menter Caerdydd gwerth 1.9 miliwn i economi Caerdydd

Postiwyd Gorffennaf 14, 2016 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher y 13eg o Orffennaf, yn y Senedd ym Mae Caerdydd, lansiodd Menter Caerdydd adroddiad o ‘Asesiad o Werth  Economaidd Menter Caerdydd i ...

Hitzargiak

Menter Iaith yn goleuo’r Gymraeg yng nghynhadledd Hitzargiak, Gwlad y Basg.

Postiwyd Gorffennaf 12, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae amrywiaeth ieithyddol yn un o brif nodweddion Ewrop, ond nid yw’r cydbwysedd rhwng ieithoedd wedi bod yn gytbwys bob tro, ac mewn gwahanol ardal...

Peek-a-boo Mena Sion a Jac

Lansio 2 App Magi Ann Newydd

Postiwyd Mehefin 15, 2016 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher y 1af o Fehefin, lansiwyd dau Ap Magi Ann newydd yn ystod Parti Magi Ann ar stondin Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Sir y Fflint ar f...

bwrlwm stondin

Bwrlwm stondin Menter Iaith Sir y Fflint a Mentrau Iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2016

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Roedd stondin Menter Iaith Sir y Fflint a Mentrau iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn llawn lliw, hwyl a bwrlwm trwy gydol yr wythnos. R...

Cmon Cymru – Cefnoga dy wlad, Cefnoga’r Gymraeg

Postiwyd Mehefin 11, 2016 yng nghategori Newyddion

Yn ystod mis Mai eleni, mae’r Mentrau Iaith wedi bod yn cynnal ymgyrch i gasglu llofnodion a negeseuon cefnogaeth pobl o bob cwr o Gymru i dîm ...

X
- Enter Your Location -
- or -