Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Dathlu’r ‘Dolig yn Gymraeg

Postiwyd Tachwedd 17, 2017 yng nghategori Newyddion

Dyma gipolwg ar rai o’r digwyddiarau mae’r Mentrau Iaith yn eu cynnal i ddathlu’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd dros Gymru gyda Sion Corn Cymrae...

Untitled

Menter Iaith Conwy yn lansio llyfr ac arddangosfa am y Rhyfel Mawr

Postiwyd Tachwedd 16, 2017 yng nghategori Newyddion

CONWY A’R RHYFEL MAWR : LANSIO’R ARDDANGOSFA, Y LLYFR A’R WEFAN Mae ‘Conwy a’r Rhyfel Mawr’ yn brosiect gan Fenter Iaith Conwy a ariennir ...

Untitled design

Y Mentrau Iaith yn denu dros £100,000 i arloesi

Postiwyd Tachwedd 15, 2017 yng nghategori Newyddion Newyddion

Mae pump o’r Mentrau Iaith wedi derbyn grantiau gwerth £105,449.63 o Grant Arloesi Llywodraeth Cymru, rhan o’r strategaeth y Llywodraeth i gynydd...

22406497_1671224272909329_4240068353603145883_n

Menter Iaith Sir Ddinbych yn cynorthwyo ar Ap Sialens Siarter Iaith

Postiwyd Hydref 18, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae ap cwis Cymraeg newydd, Ap Sialens, wedi ei lansio yn ddiweddar o ganlyniad i rwydweithio rhwng Menter Iaith Sir Ddinbych, pymtheg ysgol leol, Cw...

Caerdydd

SWYDD WAG: Prif Weithredwr Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Postiwyd Hydref 16, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

PRIF WEITHREDWR MENTER CAERDYDD A MENTER BRO MORGANNWG Yn dilyn penodiad ein Prif Weithredwr presennol i rôl Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, rydy...

Untitled design

Diwrnod Shwmae Su’mae

Postiwyd Hydref 3, 2017 yng nghategori Newyddion

Bydd y Mentrau Iaith yn dathlu diwrnod Shwmae Su’mae ar Hydref 15fed eto eleni er mwyn annog pobl i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwmae ne...

Conwy

Menter Iaith Conwy yn bwriadu prynu cangen HSBC

Postiwyd Medi 14, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Conwy yn gobeithio prynu cangen HSBC y dref a gaeodd ei ddrysau yn ddiweddar. Y bwriad ydy gofalu fod yr adeilad hanesyddol yn ased ...

X
- Enter Your Location -
- or -