Mentrau Iaith Cymru

Magi Ann yn cyrraedd rownd Derfynol gwobrau’r Loteri Fawr!

Postiwyd Mehefin 29, 2017 yng nghategori Newyddion

PLEIDLEISIWCH DROS MAGI ANN!

Mae Magi Ann wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Loteri Cenedlaethol 2017.

Meddai Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam, y byddai ennill Gwobr Loteri Genedlaethol a chael sylw cenedlaethol i’n gwaith yn anrhydedd:

“Rydym wedi gwirioni i glywed ein bod wedi cyrraedd rownd derfynol y Gwobrau Loteri Cenedlaethol, allan o 1,300 o enwebiadau – mae’n newyddion bendigedig, ac yn gydnabyddiaeth o’r gwaith pwysig yma.”

Ychwanegodd: “ Mae’r apiau yn adnodd gwych i blant sy’n dysgu darllen Cymraeg, boed hwnnw’n famiaith neu’n ail-iaith. Rydym wedi syfrdanu gyda llwyddiant Magi Ann. Ers lansio’r ap gyntaf yn Nhachwedd 2014, mae’r ffaith fod dros 92,000 o lawr-lwythiadau wedi bod yn dangos fod gwir angen adnoddau fel hyn ar deuluoedd ac ysgolion yng Nghymru. Gwyddom hefyd am deuluoedd ar draws y byd sy’n mwynhau dysgu darllen Cymraeg gyda Magi Ann, o Japan i Batagonia ac o America i Sweden!”

O ganlyniad i lwyddiant a phoblogrwydd apiau Magi Ann, mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru wedi mabwysiadu Magi Ann fel seren genedlaethol er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y cartref ac yn yr ysgol.

Meddai Marged Rhys ar ran Mentrau Iaith Cymru: “Mae Magi Ann bellach wedi gwneud ymddangosiadau mewn gwyliau a digwyddiadau ar hyd ac ar led y wlad, o Gaergybi i’r Fflint ac o’r Feni i Ben-y-bont ar Ogwr! Cysylltwch gyda’ch Menter Iaith leol am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Magi Ann yn eich ardal chi. Mae’n hawdd iawn i bleidleisio, ac rydym yn gobeithio denu cefnogaeth genedlaethol i ymgyrch Magi Ann, er mwyn cydnabod y gwaith pwysig ac arloesol yma. Am ffordd wych o hyrwyddo’r Gymraeg a manteision dwyieithrwydd ar draws gwledydd Prydain. Pob lwc Magi Ann.”

Mae 6 ap Magi Ann ar gael AM DDIM i helpu plant i ddysgu darllen yn y Gymraeg, gyda dros 50 o straeon syml a gemau difyr.

Dyma adnodd gwych i deuluoedd ac ysgolion i ddysgu darllen mewn modd hwyliog a rhyngweithiol. Mae’r apiau yn gymorth i oedolion sydd ddim yn siarad Cymraeg neu sy’n dysgu Cymraeg, gan fod modd tapio ar bob gair i glywed sut i’w ynganu ac i weld cyfieithiad.

Felly beth amdani, a wnewch chi gynnig un bleidlais arall i Magi Ann?

Mae yna ddwy ffordd i bleidleisio:

Ffoniwch 0844 836 9680 i bleidleisio dros y ffôn, neu ewch i www.achosiondayloteri.org.uk i bleidleisio ar-lein.

Bydd modd pleidleisio rhwng dydd Iau, Mehefin 29ain a hanner nos ar y 27ain o Orffennaf.

Pleidleisiwch dros Magi Ann!

Magi Ann

Rhannu'r cynnwys hwn