Mentrau Iaith Cymru

Swyddog Datblygu- Mentrau Iaith Cymru (2 swydd llawn amser)

Postiwyd Mawrth 8, 2016 yng nghategori Hysbyseb Swydd

A hoffech weithio gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned ar hyd a lled Cymru? Os felly, rydym yn chwilio am 2 unigolyn trefnus ac effeithiol, sydd â’r profiad a’r gallu i gefnogi gwaith y rhwydwaith o 23 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

 Cyflog: £23,166 – £25,694 y flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: hyd at Mawrth 2018 yn y lle cyntaf, yn ddibynnol ar gyllid, gyda phosibilrwydd o barhad wedi hynny

Lleoliad: Posibilrwydd o weithio yn swyddfeydd amryw o Fentrau Iaith ar draws Cymru, ond bydd y cyfnod prawf cychwynnol o 6 mis yn Llanrwst, Llandeilo neu Gaerffili

Prif Feysydd Gwaith y ddwy swydd:

  • Cyfathrebu
  • Trefnu gweithgareddau ac ymgyrchoedd
  • Gweinyddu cyllid
  • Trefnu hyfforddiant

 

X
- Enter Your Location -
- or -