Mentrau Iaith Cymru

Hysbyseb Swydd: Swyddogion Datblygu Cymraeg Byd Busnes x10

Postiwyd Medi 8, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (x10)

Cyflog: £23,166- £25,694 flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf gyda’r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swydd i ddechrau mor fuan a phosib.

Lleoliad: Posibilrwydd o weithio yn swyddfeydd amryw o Fentrau Iaith ar draws Cymru, yn ddibynnol ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus.

A hoffech weithio i brosiect newydd cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?

Rydym yn chwilio am 10 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Am wybodaeth bellach: www.mentrauiaith.cymru neu post@mentrauiaith.cymru / 01492 643 401

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru.
Dyddiad cau: 12pm dydd Llun 25ain o Fedi 2017

Dyddiad cyfweld: Wythnos 2il o Hydref