Mentrau Iaith Cymru

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (llawn amser)

Postiwyd Hydref 15, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31ain o Fawrth 2020 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd gryf o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swyddi i ddechrau mor fuan â phosib.

Lleoliad: Siroedd Caerffili a Merthyr Tudful gyda’r swydd wedi ei lleoli ym Menter Iaith Caerffili.

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg. Am wybodaeth bellach: www.mentrauiaith.cymru Neu Daniela.Schlick@businesswelsh.wales / 01492 643 401

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru

Dyddiad cau: 12pm dydd Llun, 4ydd o Dachwedd 2019

Dyddiad cyfweld: 11eg o Dachwedd 2019

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma