Mentrau Iaith Cymru

Cwestiynnau

Postiwyd Mawrth 25, 2021 yng nghategori Newyddion

Beth yw ‘chant’? 

Rap neu gân byr sy’n cael ei waeddi gan dorf. Mae fel arfer yn fyr, yn ailadroddus a’n gofiadwy. 

 

Oes modd cael cyfeiliant? 

Mae ‘chant’ fel arfer yn ddigyfeiliant ond weithiau ceir clapio er mwyn cadw rhythm. Gelli ddefnyddio alaw o gân adnabyddus fel ysbrydoliaeth i’r ‘chant’, ond am resymau hawlfraint rydym yn gofyn am recordiad o’r ‘chant’ yn ddigyfeiliant. 

 

Pa iaith? 

Ry’n ni eisiau clywed mwy o Gymraeg ar y terasau felly beth am ‘sgwennu ‘chant’ Cymraeg? Os yn cystadlu gyda ‘chant’ dwyieithog, yna dylai o leiaf 10% o’r ‘chant’ fod yn Gymraeg e.e. os oes 10 gair yn y chant yna rhaid i un ohonynt fod yn Gymraeg. Ni fydd dewis iaith yn effeithio ar y feirniadaeth. 

Ni fydd ‘chants’ gyda iaith anweddus yn cael eu derbyn. 

 

Sut fath o recordiad sydd ei angen? 

Anfona recordiad o’r ‘chant’ yn cael ei gwaeddi/canu unai fel fideo neu fel trac sain. Cofia roi digon o ‘wmff’ wrth berfformio! 

 

Sut bydd y feirniadaeth yn digwydd? 

Rownd 1 – Bydd staff y Mentrau Iaith lleol yn dewis y chants gorau yn eu hardaloedd ar gyfer pob categori a’u hanfon at y panel beirniaid. 

Rownd 2 – Bydd panel o feirniaid yn dewis eu hoff 3 ‘chant’ ar gyfer pob categori 

Rownd 3 – Bydd y 9 chant yma yn cael eu cyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol gyda phleidlais gyhoeddus. Bydd y cyhoedd yn dewis eu hoff ‘chant’ ym mhob categori. Yna bydd pleidlais am eu hoff ‘chant’ o’r 3 buddugol hynny. 

 

Pa gategori dylwn i ddewis? 

Mae 3 categori: 

Cynradd: ar gyfer plant sy’n 11 oed neu iau cyn Medi 2021 

Uwchradd: ar gyfer pobl ifanc sydd rhwng 11 a 16 oed cyn Medi 2021 

Oedolion: ar gyfer unrhyw un sydd 16 oed neu hŷn cyn Medi 2021 

Os oes cymysgedd o oedrannau dewisia oedran mwyafrif y cyfansoddwyr e.e. os yw grŵp yn gyflyniad o blant oed 6, 8 a 15 yna dewisia gategori Cynradd 

Ar gyfer y categorïau Cynradd ac Uwchradd bydd rhaid i’r ffurflen gystadlu gael ei chwblhau gan riant, warchodwr neu athro. 

 

Alla i gystadlu sawl tro? 

Gelli, ond ddim ond un o dy ‘chantsfydd â’r siawns o gyrraedd Rownd 2. 

 

Beth yw’r gwobrau? 

Bydd cyfansoddwr y ‘chant’ buddugol ym mhob categori yn derbyn crys Cymru wedi ei arwyddo gan garfan Euro2020. Un crys bydd ar gael i bob cais. 

Bydd cyfansoddwyr y ‘chant’ buddugol o’r holl ‘chants‘ yn cael y cyfle i ymweld ag ymarfer y garfan yn y dyfodol, pan bydd yn ddiogel i hyn ddigwydd. Bydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn trefnu’r manylion gyda’r enillwyr yn dilyn y cyhoeddiad. 

 

Pam Euro2020 yn lle Euro2021? 

Er bod y rownd derfynol yn digwydd eleni (2021) Euro2020 yw enw swyddogol y gystadleuaeth. 

Rhannu'r cynnwys hwn