Mentrau Iaith Cymru

Geirfa Pêl-droed Cymraeg

Postiwyd Mawrth 25, 2021 yng nghategori Newyddion

English  Cymraeg  How to pronounce? 
Adventure  Antur  An-tier 
Aim  Anelu  An-el-ee 
Ball  Pêl  Pel 
Beat  Curo  Cee-roh 
Captain  Capten  Cap-ten 
Defence / Defend  Amddiffyn  Am-thee-fin 
Energy  Egni  Egg-nee 
Family  Teulu  Tey-lee 
Field / Pitch  Cae  Ca-ee 
Football  Pêl-droed  Pel-droh-ed 
Game/ Match  Gêm  Gh-em 
Goal  Gôl  Goal 
Hand  Llaw  Llaoo* 
Leg  Coes  Co-ess 
Lose  Colli  Co-llee* 
Net  Rhywd  Rhoo-eed 
Red Wall  Wal Goch  Wahl Goch (like loch) 
Score  Sgorio  Sgo-ree-oh 
Squad  Carfan  Car-van 
Wales  Cymru  Come-ree 
Welsh  Cymraeg  Come-rah-egg 
Win  Ennill  En-eell* 

*llplase tounge behind your front teeth and blow softly 

Rhannu'r cynnwys hwn