Mentrau Iaith Cymru

*Ail Hysbysebiad* Swydd wag – Swyddog Datblygu (Rhan Amser, Cyfnod Mamolaeth) Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Mai 12, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

*Ail Hysbysebiad*

SWYDDOG DATBLYGU

Swydd rhan amser (oriau hyblyg) am gyfnod penodol dros gyfnod mamolaeth yw hon.

 

£18,070 + cyfraniad pensiwn

Oriau: 22.2 awr yr wythnos

Lleoliad: Yr Wyddgrug

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mawrth 30/05/2017

 

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu i hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Siroedd y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau cyffrous. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

 

Am sgwrs anffurfiol, mwy o wybodaeth neu i wneud cais cysylltwch â:

Gill Stephen (Prif Swyddog) 01352 744040 neu gill@menterfflint.cymru www.mentrauiaith.cymru