Mentrau Iaith Cymru

Cyhoeddi ‘line up’ Tafwyl 2016

Postiwyd Mawrth 24, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae line up Gŵyl Tafwyl, gŵyl gelfyddydol Gymraeg Caerdydd wedi ei gyhoeddi, wrth i’r digwyddiad ddychwelyd i Gastell Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf.

Mae’r trefnwyr, Menter Caerdydd wedi datgelu cymysgedd eclectig o fandiau ac artistiaid ar gyfer y digwyddiad eleni sy’n sicr o apelio at gynulleidfa eang. Cyhoeddir yr artistiaid gan lysgennad newydd yr ŵyl, seren roc Americanaidd a chyn drymiwr y Flaming Lips, Kliph Scurlock:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i brofi fy Tafwyl cyntaf. Mae’n rhywbeth rwy wedi clywed pobl yn siarad llawn cyffro amdano, ond rwy ddim wedi bod yma i fod yn bresennol.

Rwy wedi symud yn ddiweddar i Gaerdydd o Kansas, yn bennaf oherwydd fy nghariad at y gerddoriaeth unigryw a rhyfeddol sy’n cael ei greu yng Nghymru. Mi fyddai yn Tafwyl eleni heb os!”

Ar ddydd Sadwrn Maffia Mr Huws, Band Pres Llareggub, Swnami a Candelas fydd ymhlith y bandiau yn cymryd i’r Brif Lwyfan, gyda Y Niwl, Cowbois Rhos Botwnnog, Palenco a Bryn Fôn yn perfformio ar ddydd Sul.

Draw ar y Llwyfan Acwstig, Meic Stevens, Alys Williams, Colorama, Plu, Al Lewis a Huw M fydd ymysg yr artistiaid o bob cwr o Gymru yn perfformio ar y llwyfan.

Bydd 34 o fandiau yn chwarae dros ddeuddydd, diolch i nawdd hael gan BBC Radio Cymru ar gyfer y Prif Lwyfan, a Clwb Ifor Bach ar gyfer y Llwyfan Acwstig. Mae Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Caerdydd hefyd yn parhau i gefnogi’r ŵyl.

Dros y blynyddoedd mae Tafwyl wedi datblygu o ffair fechan i ddigwyddiad dau ddiwrnod yn y castell gyda chynulleidfa o dros 34,000 o bobl yn mynychu llynedd. Mae’r trefnwyr wedi llwyddo i greu digwyddiad unigryw ac arbennig ar gyfer y brifddinas, sydd yn ddathliad balch o bopeth Cymreig.

Un o brif atyniadau Tafwyl yw ei fod yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, mewn lleoliad eiconig yng nghanol y ddinas, gan ei wneud yn ddigwyddiad hynod hygyrch i bawb; boed yn siaradwr Cymraeg, neu’n cael eu profiad cyntaf o’r iaith a’r diwylliant.

Pwysleisiodd Kliph Scurlock, bod modd mwynhau’r digwyddiad, a cherddoriaeth Gymreig, er nad yw’n siarad yr iaith;

“Rwy’n deall prin ddim Cymraeg (rwy’n bwriadu cymryd gwersi i gywiro hynny!), ond dwi bob amser wedi mwynhau gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg.

Mae yna rywbeth am yr iaith sydd yn swnio’n hynod braf i fy nghlust, ac er fy mod yn colli allan ar rai geiriau anhygoel, mae sŵn y geiriau eu hunain yn paentio llun digon byw nad wyf erioed wedi teimlo fel mod i wedi bod yn colli allan.

Rwy’n gyffrous iawn i dreulio dau ddiwrnod yn ymgolli yn llwyr mewn amrywiaeth eang o gerddoriaeth Gymraeg yn Tafwyl eleni.”

Mae rhestr lawn o artistiaid yr ŵyl i’w weld a’r Wefan Tafwyl.

Os hoffech wybod mwy am waith Menter Caerdydd i hyrwyddo’r Gymraeg yn y brif-ddinas, ewch draw i’w gwefan.

Rhannu'r cynnwys hwn