Mentrau Iaith Cymru

Cyfleoedd Swyddi Awyr Agored Cyfrwng Cymreag yn Sir Conwy

Postiwyd Mai 10, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Conwy yn gweithio mewn partneriaeth efo Canolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn a Phentrellyncymer (Canolfan yr Awdurdod Lleol) i gynyddu’r nifer o Siaradwyr Cymraeg yn y maes awyr agored. Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc (18+)hyfforddi yn y maes trwy leoliad gwaith am flwyddyn, tra hefyd yn ennill cymwysterau drwy nawdd y canolfannau a Menter Iaith Conwy.

Yn draddodiadol mae’r Ganolfan wedi denu pobol o du hwnt i’r ffin felly mae hwn yn gam pwysig ymlaen. Buasai’n wych pe tai siaradwyr Cymraeg o bob rhan o Gymru yn ceisio am y swydd gyffrous yma.

HysbysebNBH copy

 

Rhannu'r cynnwys hwn