Mentrau Iaith Cymru

Cyd-weithio er budd y Gymraeg yng Ngwynedd

Posted Thursday October 22nd, 2020 in the News category

Sorry, this entry is only available in Welsh....

Shwmae ar draws y Tonnau

Posted Tuesday October 13th, 2020 in the Uncategorized category

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer. Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau| Across the Waves, lle anogwn b...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Posted Thursday October 8th, 2020 in the Datganiad Gwasg News category

As part of this year’s Halloween celebrations the Mentrau Iaith are highlighting a leading Day of the Dead  fi...

Gŵyl Newydd Ddigidol

Posted Wednesday September 23rd, 2020 in the News category

Mae heddiw’n gychwyn ar wythnos gyfan o ddigwyddiadau ar-lein sydd yn rhan o Gŵyl Newydd 2020 Digidol. Fel nifer fawr o wyliau eraill eleni, nid oe...

*Swydd Wag* Swyddog Cymuned Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Posted Tuesday September 22nd, 2020 in the Uncategorized category

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o ...

Pobl Ifanc Dyffryn Conwy yn Cyhoeddi Cân Newydd: Lockdown Rock ar Ras

Posted Friday August 28th, 2020 in the Datganiad Gwasg News category

Sorry, this entry is only available in Welsh....