Mentrau Iaith Cymru

Logo MISD 2012 Outlines

*SWYDD WAG* 2x Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Sir Ddinbych RHAN AMSER

Postiwyd Mawrth 8, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog  MENTER IAITH SIR DDINBYCH  Cytundeb: 2 swydd rhan amser (20 awr yr un) am gyfnod yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 ...

common voice cymraeg

Staff a Charcharorion Berwyn yn cyfrannu at brosiect Cymraeg gyda help y fenter iaith leol

Postiwyd Mawrth 6, 2019 yng nghategori Newyddion

Yng Ngharchar EM Berwyn, Wrecsam, mae grŵp o staff a charcharorion sy’n siaradwyr Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect data rhyngwladol arloesol.  Me...

Dogfen heb deitl

Galw am Gwmni Adnoddau Dynol

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Gwahoddir Ceisiadau gan Gwmnïau Cymwysedig ar gyfer Tendr Cefnogaeth Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni allan...

logo glas

#100kRheswm i ddefnyddio Cymraeg mewn busnes

Postiwyd Mawrth 1, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae busnesau ledled Cymru yn cymryd rhan mewn ymgyrch gan Lywodraeth Cymru i rannu eu rhesymau dros ddefnyddio Cymraeg. Mae’r ymgyrch –  #100...

conwy copy

Dathlu’r Delyn Deires

Postiwyd Chwefror 27, 2019 yng nghategori Newyddion

Ddydd Sadwrn, Mawrth yr 2ail, 2019 bydd Menter Iaith Conwy yn cynnal digwyddiad yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst yn dathlu doniau’r delyn fel rh...

Gwyl Ddewi-2 copy

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda’r Mentrau Iaith

Postiwyd Chwefror 26, 2019 yng nghategori Newyddion

Mawrth y 1af yw un o’r diwrnodau gorau i ddathlu ein Cymreictod, ein hunaniaith a’n hiaith. Gwelwch isod rai o’r digwyddiadau dros ...