Mentrau Iaith Cymru

Cyd-weithio er budd y Gymraeg yng Ngwynedd

Postiwyd Hydref 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i dd...

Shwmae ar draws y Tonnau

Postiwyd Hydref 13, 2020 yng nghategori Newyddion

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer. Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau| Across the Waves, lle anogwn b...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Postiwyd Hydref 8, 2020 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw –...

Gŵyl Newydd Ddigidol

Postiwyd Medi 23, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae heddiw’n gychwyn ar wythnos gyfan o ddigwyddiadau ar-lein sydd yn rhan o Gŵyl Newydd 2020 Digidol. Fel nifer fawr o wyliau eraill eleni, nid oe...

*Swydd Wag* Swyddog Cymuned Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Postiwyd Medi 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o ...

Pobl Ifanc Dyffryn Conwy yn Cyhoeddi Cân Newydd: Lockdown Rock ar Ras

Postiwyd Awst 28, 2020 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Dydd Gwener, Awst 28ain 2020, cyhoeddwyd cân newydd sbon gan fand ifanc o Ddyffryn Conwy, a recordiwyd yn ystod y cyfnod clo o bedwar cartref gwahano...