Mentrau Iaith Cymru

Mudiadau Cymraeg yn gosod her i Gymreigio technoleg

Postiwyd Rhagfyr 27, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae staff mudiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn ymuno mewn her fawr dros wyliau’r ‘Dolig i gyfrannu 50 awr o leisiau at Common Voice Cym...

Dathlu’r Traddodiad Mari Lwyd

Postiwyd Rhagfyr 17, 2020 yng nghategori Newyddion

Eleni mae’r Mentrau Iaith yn codi ymwybyddiaeth o draddodiadau hynafol Cymreig yn cynnwys y Fari Lwyd. Fel rhan o’r ymgyrch bydd Stomp y Fari Lwyd...

Nadolig Beeeendigedig! Mentrau Iaith Sir Gâr yn cyflwyno sioe Nadolig newydd sbon

Postiwyd Rhagfyr 14, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Sir Gâr yn cyflwyno sioe newydd sbon i deuluoedd y Nadolig yma – a’r cyfan ar-lein i bawb i fwynhau! Mae ‘Nadolig Beeeendiged...

Cynnal y Blygain Rithiol Cyntaf Erioed

Postiwyd Rhagfyr 11, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda Nadolig dra wahanol yn ein wynebu eleni, mae un o draddodiadau hynafol y Cymry hefyd yn addasu – y Plygain Rhithiol. Mae’r Mentrau Iaith a Tr...

*Swydd Wag* Prif Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Rhagfyr 4, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Cyfarwyddwyr Menter Iaith Abertawe yn awyddus i benodi arweinydd brwdfrydig a blaengar i hybu a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yn y sir. Cyf...

Dathlu’r ‘Dolig yn Gyrmaeg

Postiwyd Rhagfyr 3, 2020 yng nghategori Newyddion

Chwilio am ffyrdd i ddathlu’r ‘Dolig yn Gymraeg? Drychwch ar y llwyth o ddigwyddiadau Nadoligaidd sydd gan Siôn Corn yn ei sach i ni! Ymu...