Mentrau Iaith Cymru

MLC Logo 1

Menter Gymunedol – Cynllun Cymorth Mentoriaid

Postiwyd Ionawr 23, 2019 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Mae prosiect Marchnad Lafur Cymraeg* wedi lansio Cynllun Cymorth Mentoriaid fel rhan o’i glwstwr Perchnogaeth Gymunedol.  Mae’r syniad o greu’r...

Abertawe

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Ionawr 21, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedo...

Fflint a Wrecsam

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Ionawr 10, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arw...

NC950-PQASSO-Quality-Mark---Level-1_Bilingual

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth trefniadau llywodraethu a rheoli effeithiol mewn mudiadau trydydd sector

Postiwyd Rhagfyr 20, 2018 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad Nod Ansawdd PQASSO yn ddiweddar gan gydnabod y gwaith rhagorol mae’n ei wneud fel mudiad tr...

Nadolig Llawen

Cyfarchion yr Ŵyl a Swyddfa Newydd

Postiwyd Rhagfyr 19, 2018 yng nghategori Newyddion

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth y Mentrau Iaith a Mentrau Iaith Cymru. Wrth ddathlu blwyddyn newydd, bydd MIC yn dechrau cyfnod mewn ll...

common voice cymraeg

Cyflwyno Prosiect Common Voice i’r Mentrau

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Fel rhan o gyfarfodydd rhanbarthol i swyddogion y Mentrau Iaith sy’n cael eu trefnu gan Fentrau Iaith Cymru ym mis Rhagfyr, cafwyd cyflwyniad a gwei...