Mentrau Iaith Cymru

Englynion ar lein

Her Dysgu Englynion Cymraeg

Postiwyd Ebrill 3, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda haf hir o’n blaenau, beth am ymuno yng nghystadleuaeth Menter Iaith Bangor a Hunaniaith i ddysgu cymaint â phosibl o englynion? Fel y gwyddoch...

Gweithgareddau Cymraeg Gartref Welsh Home Activities

Cartref Cymraeg – syniadau i ddefnyddio’r Gymraeg adref

Postiwyd Mawrth 31, 2020 yng nghategori Newyddion

Chwilio am bethau i chi neu’r plant wneud yn y cartref? Dyma rai syniadau: Apiau Cymraeg:  Mae sawl ap Cymraeg yn bodoli bellach ar gyfer plant bac...

valleyaid-fri

Codi dros £11,000 i Glwb y Bont

Postiwyd Mawrth 26, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyn i bandemig Coronafeirws effeithio ein bywydau, roedd trychinebau eraill wedi effeithio ardaloedd dros Gymru, sef Ciara a Dennis. Achosodd y ddwy s...

Grantiau i Wyliau Cymunedol Cerddorol Cymraeg 2020

Grantiau i Wyliau Cymunedol

Postiwyd Chwefror 28, 2020 yng nghategori Newyddion

DIWEDDARIAD: Yn ymateb i’r datblygiadau Coronafeirws, mae MIC wedi penderfynu symud y dyddiad cau i Fehefin 30ain, 2020. Bydd MIC yn ailasesu’r se...

Gwnewch y Pethau Bychain

Gwnewch y Pethau Bychain i’r Gymraeg

Postiwyd Chwefror 24, 2020 yng nghategori Newyddion

“Gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glywsoch gennyf i” oedd un o negeseuon enwocaf ein nawddsant cenedlaethol. Wrth ddathlu Dydd Gŵy...

Gwahoddiad i dendro_ Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Gwahoddiad i dendro: Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Postiwyd Chwefror 11, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni i ddylunio, gweinyddu, cynnal a chynnig cefnogaeth ar gyfer dwy wefan. Mae’r tendr hwn ar gyfer 2 ddarn ...