Mentrau Iaith Cymru

APS CYMRAEG AIL IAITH RHAD AC AM DDIM

Postiwyd Chwefror 29, 2016 yng nghategori Newyddion

Ym mis Ionawr 2016 cafodd dau ap Cymraeg ail iaith RHAD AC AM DDIM eu lansio gan Gangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru a Splinter Design, er mwyn hyrwyddo ac annog dysgwyr i ddefnyddio’r iaith Gymraeg.

Mae’r gêmau, a ddatblygwyd ar gyfer athrawon a disgyblion cynradd ac uwchradd, yn cynnwys themâu cwricwlaidd ac yn dod gyda nodiadau gwersi.

Mae’r gêmau wedi eu seilio ar chwedlau o Gymru. Mae Guto Nyth Brân (CA1/2), yn dathlu’r athletwr chwedlonol o ardal Pontypridd yn y 18fed ganrif, ac mae Dreigiau Dinas Emrys (CA3/4)1 yn portreadu Gwrtheyrn, brenin y Brythoniaid yn y 5ed ganrif, a dwy ddraig ddrygionus.

Mae’r chwarae yn hwyliog, y cymeriadau yn nwyfus a lleisio hyfryd yr actor Llŷr Ifans1 yn sicrhau y bydd yr ap yn annog plant i ddefnyddio’r iaith Gymraeg. I blant cynradd, mae’r dysgu yn dod yn fyw gyda chymorth ysgyfarnog anferth sy’n siarad ac yn eich helpu i sillafu! I’r oedran uwchradd, mae dreigiau yn eich sbarduno i sillafu o fewn amser prin er mwyn arbed y wal rhag disgyn.

Datblygwyd y gêmau mewn cydweithrediad â: Llywodraeth Cymru, arbenigwyr iaith Gymraeg, dylunwyr a datblygwyr Splinter Design3 a Red Ninja a disgyblion ac athrawon o amryw ysgolion o ar draws Cymru.

O fewn yr aps mae: lefelau hawdd, canolig ac anodd i weddu i amrywiaeth gallu, cynnwys gogleddol a deheuol, wedi ei ysgrifennu a’i werthuso bob cam o’i ddatblygiad gan athrawon CA1-CA4.

Datblygwyd yr aps i safonau addysgol a safonau dylunio o’r radd flaenaf, a chawsant eu pwyso a’u mesur a’u gwerthuso yn fanwl gan baneli o arbenigwyr iaith a dysgu, yn ogystal â’u treialu a’u trafod gan ddisgyblion o bob oed yn Ngogledd a De Cymru.

Chris Beer, Meddai Cyfarwyddwr Rheoli Splinter:

“Mae’r sbardun i ddysgu, y cymeriadau cŵl, y rhestrau geirfa ailadroddus a’r profiad chwarae hwyliog wedi cyfuno yn llwyddiannus iawn. Wrth dreialu, boddhawyd y tîmau a’r ysgolion gan y cydbwysedd rhwng difyrrwch a dysgu.”

Ariannwyd yr aps yn rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Rachael Boden neu Chris Beer yn Splinter Design ar Tel: 0151 709 9066 neu ebost: Rachael.boden@splinter.co.uk neu chris.beer@splinter.co.uk

Rhannu'r cynnwys hwn