Mentrau Iaith Cymru

Lluniau Ymgyrch y Bêl – Pasio’r bale dros Gymru

Dyma gasgliad o rai o luniau Ymgyrch y Bêl, ymgyrch y Mentrau Iaith i annog mwy o bobl i droi at y Gymraeg wrth gefnogi Cymru yn ystod Ewro 2016. Llofnodwyd y peli gan dros 20,000 o bobl ac fe’i cyflwynwyd i Dîm Cymru mewn noson fawreddog yng Ngwesty’r Vale, Caerdydd

Os oes gennych luniau, nad ydynt wedi cynnwys fan hyn, gyrrwch e-bost yn cynnwys y lluniau at mewnrwyd@mentrauiaith.cymru